I anslutning till stugan finns ett av Blekinges bättre gädd och havsöringsfiskevatten. I stugan finns åtskilliga bevis på att gäddor med vikter på runt 10 kg fångats i området. Området är också under tidig vår en populär fiskeplats för havsöring.

I denna delen av skärgården sker övergången mellan inner och ytterskärgård vilket också lämpar sig för både pilkning av torsk och nätfiske.
Fiske