Varför är Lindö Udde ett Natura 2000-område?
Foto: Robert Ekholm